Home > Wie zijn we > Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 2023


Klanttevredenheid zoals gemeten met de CQI
Min-max scoreGemiddelde score *
Bejegening1-5 4,75
Bereikbaarheid behandelaar1-5 4,00
Samen beslissen1-5 4,58
Mogelijkheid betrekken familie of naasten1-5 4,00
Uitvoering behandeling1-5 4,50
Informatie over medicatie1-5 5.00
Informatie over vragenlijsten1-5 3,50
Informatie clientenorganisaties/zelfhulpgroepen1-53,63
Rapportcijfer voor behandeling1-10 8,88

*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 20 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2023 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino CRS. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren.

Verbeteringen 2022/2023:
De scores op de klanttevredenheidsvragenlijst (CQI ) die clienten na afloop van een behandeltraject invullen laten geen grote verschillen zien over de jaren heen. We zijn blij met het algemene rapportcijfer dat gemiddeld op de 8,8 uitkomt en in 2023 op 8,9.
Er is zoals blijkt uit de scores verbetering mogelijk met u informeren over de vragenlijst en mogelijke clientenorganisaties die nuttig kunnen zijn als aanvulling op uw behandeling bij ons.
Verbeteringen in de zorg zijn de dit jaar opgestarte samenwerking met Hanna voor wachtlijstbeheer en begeleiding bij programma’s te volgen op therapieland. Onze doelstelling is u beter en tijdig te informeren over de wachttijden en aanmeldstops.
Verbetering die we dit jaar willen ontwikkelen is een wachtlijst module actief begeleiden. Wellicht komt er ook de mogelijkheid dit in een groep te doen met ook de mogelijkheid tot face to face contact bijeenkomsten.