Home > Wie zijn we > Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 2021


Klanttevredenheid zoals gemeten met de CQI
Min-max scoreGemiddelde score *
Bejegening1-5 4,88
Bereikbaarheid behandelaar1-5 4,45
Samen beslissen1-5 4,63
Mogelijkheid betrekken familie of naasten1-5 4,30
Uitvoering behandeling1-5 4,68
Informatie over medicatie1-5 4,00
Informatie over vragenlijsten1-5 3,89
Informatie clientenorganisaties/zelfhulpgroepen1-53,30
Rapportcijfer voor behandeling1-10 8,75

*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 25 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2021 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino en via Manageware Pro. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren.

Allereerst zijn we verheugd over het rapportcijfer 8,75 dat u ons gemiddeld geeft als u bij ons in behandeling bent. Er zijn echter zeker nog verbeterpunten: Aandachtspunt dit jaar is, net als vorige jaren, het verbeteren van de aanmeldprocedure. Wegens het zeer grote aantal aanmeldingen lukt het ons niet meer altijd om op tijd terug te bellen en of informatie te geven. Ondanks een aanmeldstop komen er toch verwijzingen binnen waardoor de wachttijden steeds toenemen. Wij zoeken een manier om onze aanpak hierin te verbeteren aangezien we het zeer belangrijk vinden dat u niet in onzekerheid verkeerd of u bij ons terecht kunt en op welke termijn. Wij hopen dit voor nieuwe aanmeldingen vanaf 1 april 2022 beter te doen! Daarnaast zullen we verbeteringen aanbrengen op het vlak van psychoeducatie. Daarnaast zullen wij bezien of we gezamenlijk met andere praktijken informatie kunnen verzamelen over clientenorganisaties zelfhulpgroepen en of andere relevante mogelijkheden in de omgeving van Den Helder en deze informatie dan overzichtelijk beschikbaar stellen aan clienten die dat willen op een documentje of onze sites zodat het ook gemakkelijk geupdate kan worden.