Home > Wat doen we > Eerstelijnspsycholoog


De eerstelijnspsycholoog

Psychologie Praktijk Den Helder is een eerstelijnspsychologenpraktijk. Een eerstelijnspsycholoog is een hulpverlener die u concreet helpt bij psychische problemen. Via gesprekken helpt de eerstelijnspsycholoog u om weer op eigen kracht verder te kunnen. 'Eerstelijns' wil zeggen dat u - net als bij de huisarts - zelf kunt bellen voor een afspraak. Voor vergoeding door uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. De huisarts kan bepalen of u verwezen wordt naar een psycholoog in de 1elijn: GBGGZ ( generalistische basis geestelijke gezondheidszorg) of naar de SGGZ ( specialistische geestelijke gezondheidszorg).

Wij bieden behandelingen in de Nederlandse en Engelse taal.

Voor wie werkt de eerstelijns psycholoog
De eerstelijns psycholoog is er voor volwassenen en jongeren. Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen helaas geen vergoeding bij ons. U dient dan naar een kinder en jeugd psycholoog te gaan die bij de gemeente, waar jeugdzorg onder valt, de behandeling vergoed kan krijgen.

Wanneer naar een psycholoog?
U kunt een eerstelijns psycholoog inschakelen als u ergens mee zit of psychische klachten heeft. Lukt het u niet om er zelf uit te komen, of heeft u er behoefte aan om er met een buitenstaander over te praten, bel dan een eerstelijns psychologenpraktijk. Denk niet te snel 'ik kom er zelf wel uit' of 'als het erger wordt, ga ik bellen'. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijns psychologenpraktijk zoals Psychologie Praktijk Den Helder u goed helpen.

Zo wordt u geholpen
In het eerste gesprek legt u uw situatie en probleem voor. De eerstelijns psycholoog stelt daarna de diagnose. Vervolgens werkt u samen aan een oplossing. Hoe komt het dat u er niet op eigen kracht uitkomt? Welke persoonlijke capaciteiten kunnen u helpen? De eerstelijns psycholoog denkt met u mee en helpt u concreet om tot een oplossing te komen. Om uw doel te bereiken stelt de psycholoog een behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken. Vijf tot vijftien gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Eén gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Wij maken gebruik van diverse theorien en technieken: Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Emotie gerichte therapie, Acceptance en Commitment therapie, Somatic Experiencing, EMDR, ontspanningsoefeningen e.a.. Tevens is er de mogelijkheid om de behandeling te ondersteunen met een E-Health module.

Betrokken omgeving
Veranderen gaat makkelijker als u naasten er bij betrokken zijn. Ook kan het terugval helpen voorkomen na afsluiten van de behandeling. Wilt u een naaste (familie, vriend, ...) meenemen naar een gesprek? Dat kan - vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Wij zullen waar mogelijk in het eerste gesprek/de intake met u overleggen wie u graag wilt betrekken bij het bereiken van de behandeldoelen. In overleg met u bepalen we dan hoe dat kan, bijvoorbeeld door bij gesprekken aanwezig te zijn of door mee te doen met een programma via therapieland, indien dat van toepassing is. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun o.a. ook terecht op www.naasteninkracht.nl..

Tests en Rom
In onze praktijk maken we gebruik van vragenlijsten om de diagnostiek te ondersteunen. En we doen zoveel mogelijk een voor en nameting ( Rom). Deze tests worden zoveel mogelijk online aangeboden. U wordt uitgenodigd om e.e.a. in te vullen via uw e-mail adres.

Bij welke klachten kan een eerstelijns psycholoog helpen?
Lees verder >