Home > Psychische klachten > Rouw


Rouw- en verliesverwerking

Mensen in de rouw proberen om te gaan met een verlies. Dat kan de dood van een dierbare persoon zijn maar ook het verlies van een vertrouwde situatie of van een partner door scheiding.

Soms hebben mensen het gevoel dat ze niet over het verlies van iemand heen kunnen komen. Men kan dan hulp zoeken bij maatschappelijke instanties of bijvoorbeeld de stichting Humanitas die mensen helpt hen verlies te verwerken.

Het kan ook zijn dat uw huisarts u door verwijst naar een eerstelijns psycholoog zoals Psychologie Praktijk Den Helder. Psychologie Praktijk Den Helder heeft ruime ervaring met rouwverwerking en kan, na een intakegesprek, vaststellen op welke wijze u geholpen kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Jurcka van Psychologie Praktijk Den Helder.