Home > Psychische klachten > Depressie

Depressie

Iedereen is wel eens depressief. Het kan echter voorkomen dat u vaker dan normaal lijdt aan depressies. Het is echter moeilijk vast te stellen of het gaat om een 'gewone depressie' of dat u lijdt aan een depressieve stoornis.

Volgens de definitie in het diagnostisch handboek hebt u een depressieve stoornis als sprake is van het volgende. Tijdens een en dezelfde periode van veertien dagen treden minstens vijf van de volgende kenmerkende symptomen op:
  • u bent neerslachtig, verdrietig, somber, huilerig
  • u hebt alle belangstelling verloren voor, en plezier in dingen die u tot dusver graag deed
  • u hebt veel minder of veel meer eetlust dan gewoon en u bent afgevallen of aangekomen
  • u kunt moeilijk in slaap komen of u slaapt te veel
  • u bent zo geagiteerd en rusteloos, of zoveel trager dan anders, dat het anderen is gaan opvallen
  • u bent moe en u hebt nergens energie voor
  • u voelt zich niets waard of u hebt uitzonderlijke schuldgevoelens over dingen die u al dan niet gedaan hebt
  • u kunt zich moeilijk concentreren, helder denken of besluiten nemen
  • u hebt het gevoel dat u dood beter af zal zijn of u denkt aan zelfdoding
Deze symptomen zijn ernstig genoeg om uw dagelijks leven in de war te sturen, problemen te geven bij uw werk of uw relaties te verstoren. De depressie heeft geen specifiek oorzaak zoals alcohol, drugs, medicijngebruik of een lichamelijke ziekte. Het bovenstaande geeft aan dat u aan nogal wat kenmerken moet voldoen, wil er sprake zijn van een depressieve stoornis. Denkt u dus niet al snel dat als u somber bent, u ook aan een depressieve stoornis lijdt. Dat wil overigens niet zeggen dat u geen steuntje in de rug of professionele hulp kunt gebruiken!

Als u denkt dat u een depressie heeft kunt u dit het beste eerst bespreken met uw partner of iemand anders in uw directe omgeving. Voor de behandeling van een depressieve stoornis kunt u het beste eerst een afspraak maken met uw huisarts. De huisarts zal u dan doorsturen naar een professionele therapeut / instelling die u verder zal helpen. Dit kan een eerstelijnspsycholoog zijn zoals psychologiepraktijk Den Helder.

Voor vragen over depressie en de behandeling ervan kunt u contact opnemen met psychologiepraktijk Den Helder (tel. 06 - 126 345 07).

Informatie en links over depressie

De depressiezelftest
Test zelf of je aan een depressie lijdt

Depressie vereniging
Patiëntenvereniging

Fonds Psychische Gezondheid
Voorlichting en subsidie onderzoek
De Psychowijzer Webste van het nationaal fonds geestelijke gezondheiszorg (NFGV)

Stichting Pandora
Stichting Pandora behartigt al jaren de belangen van mensen met een psychische aandoening. De Stichting beheert onder meer de Lotgenotenlijn Depressie.

Over je Kop
Site voor jongeren die zich afvragen of ze depressief zijn en wat ze daar aan kunnen doen.

Leefwijzer
Leefwijzer is een informatieve site voor mensen met een chronische aandoening of handicap. De site wordt beheerd door de gehandicaptenraad en de NP/CF. De site geeft o.a. informatie over geldzaken, wetten en regelingen, patiëntenrecht, enzovoort.

Breed Platform Verzekerden en Werk
Het Breed Platform Verzekerden en Werk is een organisatie die zich inzet voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij werk en verzekeringen in verband met gezondheidsklachten. Op de site staat informatie over de (prima!) Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen (020 - 480 03 00) en informatie over sociale zekerheid, wetten, regelingen en organisaties.

Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie
NPCF is een overkoepelende organisatie voor patiëntenorganisaties in Nederland. Op de site vindt u alle informatie over de patiëntenbeweging.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Site van de beroepsvereniging van psychiaters. U vindt er ook patiënteninformatie, onder meer over depressie.

« Terug