Home > Psychische klachten > Angstendwang

Angst en dwang

Angst

Iedereen is weleens bang of angstig. Een bonzend hart, snelle ademhaling, klamme handen. Spannende dingen kunnen we nu eenmaal niet vermijden. Angst is een normale reactie, die ons voorbereidt op dreigend gevaar. Het gevaar kan van buitenaf komen en reëel zijn. Deze waarschuwingen zijn prima want ze maken ons waakzaam en alert. We kunnen vluchten of vechten. Maar is het gevaar geweken, dan vloeit de spanning weg. Tenminste als het goed is. Bij ongeveer één op de vijf mensen is het niet goed. Hun lichaam en geest staat nog volop in gevaarstand. Zo wordt angst een stoorzender die het leven gaat beheersen. Bijvoorbeeld omdat iemand dingen gaat vermijden, zoals een (moeilijk) telefoontje plegen of boodschappen doen in een drukke winkel. Wanneer angst zo overmatig is dat het gewone functioneren er ernstig door verstoord raakt, spreken wij van een angststoornis.

Dwang

Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat hij iets moet doen, waarvan hij weet dat het eigenlijk niet nodig is, maar het toch niet kan tegenhouden. Bijvoorbeeld voor de vijfde keer voelen of het vliegticket nog steeds in het binnenzak zit. Ook kent bijna iedereen de ervaring dat zich een gedachte opdringt, die hij raar of aangenaam vindt, bijvoorbeeld dat hij een geliefde plotseling van de stoep zal duwen. Wanneer je bij zo’n handeling een beetje om jezelf moet lachen en wanneer je bij zo’n gedachte je schouders kunt ophalen, omdat je heus wel weet dat je het niet zult doen, is er niets aan de hand. Maar het moeten uitvoeren van overbodige handelingen of het geplaagd worden door nare gedachten kan soms zo hardnekkig zijn, dat iemands leven er ernstig door wordt ontregeld. We spreken dan van een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis. Die kan met veel angst gepaard gaan, zodat het ook een angststoornis is. Dit hoeft echter niet.

Nuttige links

website omschrijving
https://adfstichting.nl/over-angst-en-dwang/ Meer informatie over angst en dwang.

Klik op de website om er naar toe te gaan.

terug »