Home > Informatie > Tarieven


Tarieven


Particulieren: dit is het tarief voor zorg die niet door uw verzekeraar wordt vergoed:
Standaardtarief: € 85,00
Avond- en weekendtarief: € 95,00

Een sessie voor de 1e lijnspsychologische behandeling duurt 45 minuten. De tarieven zijn geldig voor alle gesprekken, inclusief het eerste intake gesprek.
Afhankelijk van verzekering, inkomen en omstandigheden kan in overleg een gereduceerd tarief worden gehanteerd van minimaal € 50,00.

Bedrijven
Het standaardtarief voor de 1e lijnspsychologische behandeling is € 85,00 per sessie à 45 minuten.
Niet nagekomen afspraken en niet bijtijds ( binnen 24 uur voor de afspraak) afgezegde afspraken brengen wij bij u in rekening. De kosten bedragen een half tarief. Verder zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden van Psychologiepraktijk Den Helder.
Reistijd: € 85,00 per uur.
Km-kosten: € 0,30 per km.

Coaching
De tarieven van coaching zijn afhankelijk van de situatie en het inkomen van de cliënt en worden in onderling overleg vastgesteld.

Wijze van betalen
Vanaf 1 januari 2022 is er landelijk een nieuwe declaratiewijze ingevoerd. Voor u betekent het dat de behandelingen per maand ingediend worden bij uw verzekeraar.
Let op: Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u van te voren een verwijsbrief van de huisarts te hebben!

Voor meer informatie over het nieuwe systeem kunt kijken op https://www.zorgprestatiemodel.nl.

Wij hebben een contract met de volgende verzekeraars:
 • CZ: Delta Loyd en Ohra
 • Zilveren Kruis: Avero Achmea , Interpolis, FBTO, Nedasco, IAK, Aevitae, Turien en Co, Agis
 • Menzis
 • De Friesland
 • Multizorg: Z&Z, Amersfoortse, Ditzo, ONVZ, Vvaa, Salland, Energiek, IAK, Caresco, ASR
 • VGZ: Unive, SZVK, Zekur, Bewuzt, IZA, IZZ, VPZ

Vergoeding door verzekeraars
Indien u een verwijzing van uw huisarts heeft krijgt u de kosten van een behandelingstraject vergoed na verrekening van uw eigen risico. Hierbij wordt het eigen risico verrekend van het jaar waarin de behandeling is gestart.

Welke zorg wordt door uw verzekeraar vergoed
Er dient een diagnose door uw huisarts of uw psycholoog te zijn waarin een stoornis is vastgesteld die voldoet aan criteria zoals vastgesteld in de DSM5.
Meest voorkomende vergoede diagnoses zijn:
 • angst en of stemmingsstoornis
 • somatoforme stoornis
 • eetstoornis
 • persoonlijkheidstoornis ( kan reden tot doorverwijzing zijn naar de Sggz voor meer langdurige behandeling)
Let op!:
Uw verzekeraar vergoed o.a. geen:
 • Relatie therapie
 • Burnout behandeling
Wel kunnen er in het kader van een vastgestelde angst en of stemmingsstoornis bijvoorbeeld relatiegesprekken en klachten die overlappen met burnout vallen onder verzekerde zorg.

Sommige verzekeraars vergoeden relatietherapie vanuit een aanvullend pakket.