Home > Informatie > Klachten

Klachten regeling

Bent u niet tevreden dan kunt u dat het beste als eerste met uw behandelaar bespreken. Komt u er niet uit dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging het NIP of de L.V.V.P.. Uw behandelaar is bij beide beroepsverenigingen aangesloten.

Klachten
Als u klachten heeft over een eerstelijnspsycholoog kunt u bij het NIP terecht, dat het handelen van de eerstelijnspsycholoog zal toetsen aan de beroepscode van het NIP. Het NIP bewaakt als beroepsorganisatie de kwaliteit en de deskundigheid van eerstelijnspsychologen. Als toetssteen voor hun professioneel handelen geldt ook voor eerstelijnspsychologen de beroepscode van het NIP.